15 Temmuz 2010 Perşembe

Topraksız tarım hakkında video

Topraksız tarım hakkında internette karşılaştığımız genel bilgilendirme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

4 Temmuz 2010 Pazar

Topraksız Tarım hakkında ingilizce ders

Topraksız tarımla ilgili olarak http://hydroponicsdictionary.com/hydro-school/ sitesinde yer alan aşağıdaki ingilizce dersi umarım beğenirsiniz. İngilizce bilgisi olan site takipçilerine yönelik olarak detaylı bilgilerin sunulduğu aşağıdaki etkileşimli dersler Topraksız tarımla ilgili bilgilerinizi tazeleyecektir. Detaylı bilgiler için http://hydroponicsdictionary.com sitesini ziyaret etmenizi de tavsiye ederiz.

Domates Bakteriyel Benek Hastalığı - (Pseudomonas syringae pv. tomato )

Domates Bakteriyel Benek Hastalığı 0.7-1.2X1.5-2.0 mikron boyutlarında, gram negatif, 1-3 polar kamçılı, aerobik karakterli bir bakteridir. Sakkaroz Nutrient besi yerinde beyaz, yuvarlak, parlak koloni verir. Optimum gelişim sıcaklığı 20-25°C, maximum ise 33°C dir.

Etmen tohumla taşınabildiği gibi, toprakta hastalıklı bitki kalıntıları üzerinde saprofitik olarak 1-2 yıl canlılığını koruyabilir. Enfeksiyon, tohum yüzeyinde bulunan bakteriler yanında topraktaki hastalıklı bitki kalıntılarından sağlıklı fideye bulaşmayla başlayabilir. Sekonder bulaşmalar bitkide herhangi bir nedenle açılmış yaralardan veya doğal açıklıklardan olmaktadır.

Etmen yaprak, sap, çiçek ve meyve saplarında kahverenginden siyaha kadar değişen renkte lekeler, meyvelerde ise çaplan 1 mm yi geçmeyen yüzeysel kabarcıklar şeklinde belirti verir. Yapraktaki lekeler önceleri küçük, yuvarlak, koyu renkli ve sınırsızdır. Bu lekeler zamanla birleşerek büyük lekeler meydana gelir.

Meyvede görülen belirtiler:
Olgunlaşmamış yeşil dokular hastalık etmenine karşı oldukca hassastır. En karekteristik belirtileri meyvelerde görülür.
Çoğunlukla bir kaç mm' yi geçmeyen küçük, yüzeysel ve siyah benekler keskin bir sınırla ve hafifce kabarmış bir şekildedir. Beneklerin etrafındaki dokularda bazen olgunlaşma oldukça yavaştır. En büyük lekeler küçük olgunlaşmamış meyveler üzrinde ortaya çıkar. Çok küçük meyveler infektelendiğinde, benek etrafındaki doku beneğe en yakın olan dakulardan daha fazla genişler.


Yaprakda görülen belirtiler:
Daha az karekteristik belirti yapraklarda ortaya çıkar, hastalık belirtileri yaprakdan başka diğer yeşil aksamlarda ve çiçeklerde de görülebilir. Tek bir yaprak lekesi başlangıçta yuvarlak, siyah ile koyu arasında bir renkte ve herhangi bir hale ile kuşatılmamıştır. Yaprakta lekeler birlikte orta çıkar ve birbiri ile düzensiz bir şekilde bütünleşir.
Özellikle ilk çiçeklerde hastalık görülürse, meyve tutumunu etkileyeceğinden büyük ürün kaybı olur. Meyvelerdeki lekeler deformasyona neden olduğundan domatesin ticari değerini düşürür.

Dünyada ve ülkemizde domates üretimi yapılan yörelerde genellikle hastalığa rastlanılmaktadır. Özellikle örtü altı domates üretim alanlarında yaygındır.

Önlemler :
Fide döneminde belirti gösteren bitkiler tarlaya şaşırtılmamalı ve yok edilmeli
Hastalık tohumla da taşındığından temiz alanlardan tohum alınmalıdır.
Hastalıktan ari tohum ve fidelerin kullanılmalı
Seralarda havalandırmaya özen gösterilmeli ve aşırı nem birikimi önlenmeli
Bulaşma alanlarında l yıllık ekim nöbeti uygulanmalı
Enfekteli bitki artıkları yok edilmeli
Dayanıklı çeşitlerin kullanılmalı
Yabancı ot kontrolüne, böceklerin bitkilerde yara açmaması için böcekler ile mücadeleye önem verilmeli
Aşırı sulamadan kaçınılmalı nem oluşumu engellenmeli. Ayrıca nemli koşullarda ve bitkiler ıslak iken çalışmaktan kaçınılmalı.

Mücadele :
Fide ve tarla döneminde yapılacak olan yeşil aksam ilaçlamaları kaplama olarak yapılmalıdır. Özellikle örtü altı domates üretiminde ilaçsız alan kalmamasına özen gösterilmelidir ve bitki yüzeyinde ıslaklık söz konusu ise bitkilerin yüzeyi kuruduktan sonra ilaçlama yapılmalıdır.

İlaçlama Zamanı :
Domates bakteriyel benek hastalığı ile mücadele yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde yürütülür. Yeşil aksam ilaçlamaları fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarla döneminde ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Funisid)

Kullanım Miktarı (100 Litre)
Bazik Bakır Sülfat WP 52.5 % 400 g
Bakır Oksit WP 50% 300-400 g
Bakır Oksiklorid WP 50% 300-400 g
Bakır Kompleks + Mancozeb WP 21+20% 300 g
Bakır Hidroksit WP 50% 250 g
Yağ ve rosin asitlerinin Bakır Tuzları EC 51.1 200 chttp://www.tarimziraat.com/hastalik_ve_zararlilar/sebze_hastaliklari/domates_bakteriyel_benek_hastaligi/

http://www.bitkisagligi.net/Domates_Psudomonas_syringae_tomato.htm

adreslerinden alıntıdır.

3 Temmuz 2010 Cumartesi

Domates Bakteriyel Leke Hastalığı - (Xanthömonas campestris pv. vesicatoria)

Xanthömonas campestris pv. vesicatoria 0.6-0.7 x 1.0-1.5 u büyüklüğünde kapsülsüz, tek kutuptan kamçılı ve gramnegatif bir bakteridir. Besiyerinde sarı renkli koloni oluşturur. Optimum gelişim sıcaklığı 29°C'dir. 39°C'de birkaç gün içinde canlılığını yitirir.

Etmen bulaşık tohumla yıldan yıla taşındığı gibi, hastalıklı bitki artıkları ile toprağa da geçer ve toprakta 2-3 yıl canlılığını sürdürebilir. Sekonder enfeksiyonlar ise sağanak halinde yağan yağmurlar ve rüzgar aracılığı ile olur ve bakteri sağlam bitkilere bulaşır. Etmenin bitkiye girişi kırılan tüy yerlerinden ve stomalardan olmaktadır. Şiddetli yağmurlardan sonra hastalık gözle fark edilebilir derecede ilerleme gösterir.

X. campestris pv. vesicatoria domatesin bütün toprak üstü kısımlarında leke meydana getirir. Yaprak, yaprak sapı, sap, çiçek ve meyvede oluşturduğu lekeler bakteriyel benek hastalığı lekelerinden daha büyüktür ve lekeler daha düzensizdir. Yapraklardaki ilk belirtiler küçük, şekilsiz veya 2 mm. çapında yuvarlak olup önceleri yağlı bir görünüm kazanırlar. Üstten bakılınca çukur bir görünüşe sahiptir ve sarı bir haleyle çevrilidir.

Hastalığın ileri devrelerinde lekeler birleşerek yaprağı kurutabilir. Hastalık erken devrede enfeksiyon yaparsa fideler ve genç bitkiler kavrulmuş bir durum alırlar. Böyle enfeksiyonlarda Alternaria sp. zararı ile karıştırılabilir. Başlangıçta küçük ve az sayıda olan meyve lekeleri zamanla büyük ve çukur görünümlü çürümeler meydana getirir. Meyvedeki lezyonların orta kısımları zamanla çatlar. Meyve sapı ve genç şaplardaki ilk belirtiler yaprak belirtilerine benzer sert ve ince uzun çizgiler şeklinde görünüm alırlar.Meyvede Belirtiler:
Suyla ıslanmış bir görünümle kuşatılmış lekeler koyu benekler olarak başlar. Lekeler meyve olgunlaşıncaya kadar genişlemeye devam eder. Daha ileri dönemlerde lekeler siyah, hafifce kabarmış ve bir kaç mm olabilir. Lekelerin merkezi parçalanır, çöker ve ipliksi ve sert olur.Olgun meyvelerde suyla ıslanmış görünüm ortadan kaybolur ve merkezi keskin olarak krater gibi bir çöküntü oluşturmaktadır. Meyve lekeleri yüzeysel olup, kesinlikle tohum yuvalarına doğru bir ilerleme olmaz.


Yaprakda Belirtiler:
Yaprak belirtileri çoğunlukla yüksek nemli koşullarda ortaya çıkar. Orta nemli koşullar altında olgun yapraklarda lekeler, küçük, siyah, ve bir dereceye kadar köşelidir. Yaprak yüzeyi yarı saydam merkezli ve koyu kenarlı yağımsı olabilir. Merkez kısmı kuru ve ice olur ve çatlayabilir. Lekeler, yaşlı yapraklardan ziyade genç yapraklarda görülür, bu lekeler bir ya da iki yaprakcıkta ve yaprağın sınırlı bir bölgesinde ortaya çıkmaktadır. Hastalık, ağır nemli koşullarda tipik simtoplarından ziyade bitkilerde yanmış bir görünüm oluşturur. Yanıklık simtomları yaprak kenarları boyunca ve damarlar arasında sararma olarak başlar. Sasaran dokular suyla ıslanmış ve yağımsı gibi bir görüntü alır. Sonuçta bitki ölürse, aşırı gübre yanığı gibi bir görünüm alır. Fidelerde ise yaprak sararması ve dökülmesi şeklinde kendini gösterebilir.

Hastalık domateslerde önemli zararlara neden olmaktadır. Fidelikte hastalık görülürse hemen yok edilmelidir. Özellikle çiçek devresindeki enfeksiyonlar ürün kaybına neden olur. Hastalıklı meyvelerin pazar değerinin çok düşmesi nedeniyle meyvelerdeki zararı küçümsenmeyecek boyuttadır.

Bakteriyel leke, domates üretimi yapılan ülkelerde ve ülkemizde yayılma eğilimi göstermektedir.

Önlemler :
Fide döneminde belirti gösteren bitkiler hemen uzaklaştırılmalı ve kesinlikle üretimde kullanılmamalı
Tohumlara sıcak su ya da 1 dakika %1.3 sodyum hipklorid uygulaması tavsiye edilir
Seralarda havalandırmaya özen gösterilmeli
Hastalıktan ari tohum ve fideler kullanılmalı
Enfekteli bitki artıkları üretim alanından uzaklaştırılmalı ve yok edilmeli
Etmenle bulaşık tarlalarda en az 2-3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
Hastalık tohumla taşındığından hastalığın görüldüğü üretim alanlarından tohum alınmamalıdır.
Dayanıklı çeşitler kullanılmalı
Yabancı ot kontrolüne, böceklerin bitkilerde yara açmaması için böcekler ile mücadeleye önem verilmeli.


Mücadele :
Fide ve tarla döneminde yapılacak olan yeşil aksam ilaçlamaları kaplama olarak yapılmalıdır.

İlaçlama Zamanı :
Domates bakteriyel leke hastalığı ile mücadele yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde yürütülür. Yeşil aksam ilaçlamaları fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisitler)

Kullanım Miktarı (100 Litre)
Bakır Oksit WP 50% 300-400 g
Bakır Oksiklorid WP 50% 300-400 g
Bakır Kompleks + Mancozeb WP 21+20% 300 g


http://www.tarimziraat.com/hastalik_ve_zararlilar/sebze_hastaliklari/domates_bakteriyel_leke_hastaligi/

http://www.bitkisagligi.net/Domates_Xanthomonas_campestris_vesicatoria.htm


adreslerinden derlenmiştir.

2 Temmuz 2010 Cuma

Haberler : Topraksız tarım yaygınlaşıyor

http://www.ekotrent.com/haber/20091002/Topraksiz-tarim-yayginlasiyor.php adresinden alınmıştır.

Yurt genelinde sadece bin 500 dönümde yapıldığı bildirilen topraksız tarım, ilk kurulum maliyetine karşın, gübre ve ilaçlama masrafı olmaması ve yüksek verimi ile giderek cazibesini artırıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çiftçilik yapan Ali Osma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlikte çalıştıkları Kimya Mühendisi Rıza Yıldız'ın girişimleriyle Antalya'dan alınan örnek uygulama ile Özerli Mahallesi'nde 2 dönüm araziye topraksız serada domates fidanları dikimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Topraksız tarımın, kuruluşu için 75 bin TL harcama yaptıklarını, buna karşın geleneksel tarım yöntemlerine göre daha ekonomik ve zahmetsiz olduğunu ifade eden Osma, şöyle devam etti:

''Antalya bölgesinde topraksız serada bir dönümlük alanda 35-40 ton domates yetiştiriliyor. Daha iyi koşullarda hazırladığımız serada 50-70 ton domates yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu serada üreteceğimiz domateslerin tohumu Hollanda'dan getirildi ve bu tohumlar Antalya'daki fidancılar tarafından virüssüz ortamda yetiştirildi. Seradaki fidanlar Cocopit adı verilen Hindistan cevizi kabuğu ile Hindistan cevizi ağacının gövde liflerinden oluşan karışıma ekiliyor. Bu fidanlar içten kızaran iri etli domates türü olup üç ay dayanıklılığı olan ve ihracata uygun bir çeşit. 2 dönüm serada yetiştirilen domateslerden 80 gün sonra 100-140 ton civarında ürün bekliyoruz.''


GÖZLER ÜZERİNDE


Türk tarımının önemli merkezlerinden Dörtyol'da çiftçilerin gözünün üzerlerinde olduğunu anlatan Osma, şöyle devam etti:

''İlçede tüm çiftçiler yörede ilk kez bizim tarafından gerçekleştirilen topraksız tarımdan alacağımız sonucu bekliyor. Şayet verimli olursa bölgede çok miktarda üretici topraksız tarıma yönelecek. Bu uygulama genel anlamda ülkemizde de ne yazık ki yaygın değil.

Şu anda Türkiye'de sadece bin 500 dönümde bu teknoloji kullanılıyor. Diğer normal üretimden farkı, hastalık, ilaçlama ve gübre masrafının olmaması. İlk sera kurulum aşamasında masraf oluyor ancak kurulduktan sonra kendisini amorti ediyor. Şu anda bile ürün çıkmadan gelip bizimle pazarlığa oturan tüccar mevcut.''


(AA)
http://www.ekotrent.com/haber/20091002/Topraksiz-tarim-yayginlasiyor.php adresinden alınmıştır.

1 Temmuz 2010 Perşembe

Topraksız Tarım Denemeleri / herbil / Adana

Ağaçlar.net üyesi Herbil adlı kullanıcının Balkonda topraksız tarım ile ilgili yaptığı denemelerle ilgili bilgiler aşağıdaki gibi verilmiş.Ortam : Katı ortam, %30 torf + %70 pomza taşı
Sulama periyodu : Sabah 7 den Akşam 8 e kadar her 75 dk da 15 dk sulama , gece 1 de katı ortam kurumasın diye 15 dk lık tek sulama
Drenaj sistemi : 70 lik atık su borusu
Güneş, ışık durumu : Sabah 6 - 9 arası direk güneş, ondan sonra ise balkonun içerisine vuran güneş sayesinde kısmi güneş
Su pompası : Atman 201F
Sulama Sistemi : Bahçe hortumu üzerine delikler açılıp bu deliklere akvaryum hortumu montesi ile oluşturuldu.
Yetiştirilen Bitkiler : 5 kök Anadolu marmande H2274 domates, 8 kök marul, 15-16 kök sarımsak
Besin Eriğiyi : Envor dan temin edildi, 5 lt ye 15 er cc A ve B eklenerek elde edilen toplam 12 lt eriğiyi sistemde dolaşmakta, haftada bir defa eksilen kısım için yeni eriğiy takviye ediliyor.
PH - EC durumu : PH kağıdım henüz elime gelmedi,PH ölçümüne başlayacağım, EC konusuna henüz giremedim. Ucuz yollu bir ec metre temin edersem ölçeceğim.
 


Topraksız Tarım , Topraksız Tarım hakkında bilgi , Topraksız Tarım örnekleri , Topraksız Tarım sistemleri , Topraksız Tarım besin ve gübreleri , topraksız tarım nasıl yapılır , topraksız tarım dizayn , topraksız tarım maliyeti , topraksız tarım nedir , topraksız tarım video , organik tarım , dizayn grup , elektronik devre arşivi, elektrik projeleri, basit elektronik devreler , Hediye arama , Hediye Bul , Hediye Arıyorum , Hydroponics , Zamazingolar.com , İlginç Ürünler Sitesi , Teknolojik Ürünler Sitesi , Piranha Grande , Piranha Grande Video İnceleme youtube